Our services

Here you can read the different services we offer

Odour treament
Odour treament

Odour Balance removes your odor complaints! And that on every level within the odor treatment. As Odour Balance, we are now primarily known as a supplier and installer of (bio)filtermaterial. Odour Balance, however, is more than that!

Metingen en Advies
Onafhankelijk onderzoek en advies

U kunt echter ook contact opnemen met Odour Balance® als er metingen of analyses moeten worden uitgevoerd of als u slechts advies in wilt winnen, zelfs als u momenteel niet met een Odour Balance-systeem werkt.

Biofiltermateriaal
De kern van de oplossing

De kwaliteit en samenstelling van het biofiltermateriaal is essentieel voor het proces. Verschillende micro-organismen in precies de goede hoeveelheid en de juiste omstandigheden werken samen aan de biologische afbraak van geurende contaminanten.